همکاری در خرید و فروش کتاب کاربرد فناوری اطلاعات در طراحی سازمان | سرای کتاب قم

کاربرد فناوری اطلاعات در طراحی سازمان

7,900 تومان

کاربرد فناوری اطلاعات در طراحی سازمان برای قرن 21 - نوشته: هنری لوکاس - ترجمه: عادل صادقی دهلان - انتشارات تپش قلم - 1392کاربرد فناوری اطلاعات در طراحی سازمان برای قرن 21 - نوشته: هنری لوکاس - ترجمه: عادل صادقی دهلان - انتشارات تپش قلم - 1392
جلد شومیز، 320 صفحه، شابک: 9786009369348
موضوع: مدیریت، مهندسی مجدد، سازمان ها، آینده نگری، تکنولوژی اطلاعات، ارتباط در سازمان ها، قرن بیست و یکم، سازمان صنعتی