همکاری در خرید و فروش کتاب سازمان های متناسب با عصر اطلاعات | سرای کتاب قم

سازمان های متناسب با عصر اطلاعات

4,900 تومان

سازمان های متناسب با عصر اطلاعات - عادل صادقی دهلان - ناشر: تپش قلم - 1392سازمان های متناسب با عصر اطلاعات - عادل صادقی دهلان - ناشر: تپش قلم - 1392
جلد شومیز، 130 صفحه، شابک: 9786009369317
موضوع: مدیریت، نظام های اطلاعاتی مدیریت، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تحول سازمانی، برنامه ریزی