همکاری در خرید و فروش کتاب موضوع داستان، فیلمنامه، سرگذشتنامه، خاطرات | سرای کتاب قم