لیست زیر بدون قیمت می باشد. جهت استعلام وضعیت موجودی کتاب و همچنین قیمت از راهکارهای موجود در سایت ارتباط برقرار نمایید. 

در حقیقت وضعیت قیمت گزاری این کتابها برای فروش بر عهده ی مدیر سایت سرای کتاب قم است و لیکن اگر مورد ی استثایی لازم باشد پیگیری های لازم جهت قیمت گزاری مناسبت تر انجام می شود. 

1. حقایق فیض کاشانی - دو عدد 

2. الامالی شیخ صدوق - دو عدد 

3. سلام بر خورشید - 2 جلدی - دو دوره 

4. منازل السائرین - دو دوره 

5. کفایة الاصول - 3 جلدی - دو دوره 

6. انوار الحکمه فیض کاشانی - دو عدد 

7. عروة الوثقی - 2 جلدی - دو دوره 

8. امالی مفید - دو عدد 

9. فقه القرآن - 2 جلدی - دو دوره 

10. مجمع البحرین - 3 جلدی - یک دوره 

11. بدایة المعارف - 1 جلدی - دو دوره 

12. معالم الدین - دو عدد 

13. بدایة الحکمة - دو عدد 

14. رساله شمسیه - دو عدد 

15. منطق مظفر - دو عدد 

16. حاشیه - دو عدد 

17. جوهر النضید - 

18. مجموعه رسائل ابن سینا - 2 عدد 

19. شرح اشارات. آیت الله حسن زاده - دوره 11 جلدی. یک دوره 

20. شرح منظومه - دوره 2 جلدی - دو دوره 

21. نهایة الحکمه آیت الله علامه طباطبایی - دوره 2 جلدی - دو دوره 

22. رسائل حکیم سبزواری - 2 جلدی - دو دوره 

23. رسالة النصوص قونوی - 1 جلدی - یک عدد

24. شرح رساله ولایت علامه - آیت الله حسن زاده - 1 جلدی - یک عدد

25. مجموعه رسائل عرفانی و فلسفی - فاضل تونی - 1 جلدی - دو عدد

26. هزار و یک حکایت عرفانی - 1 جلدی - دو عدد

27. کشف المراد - 1 جلدی - دو عدد 

28. کتاب القواعد الفقهی - 1 جلدی - دو عدد 

29. نهج البلاغه دشتی - 1 جلدی - دو عدد 

30. نهج البلاغه بهرام پور - 1 جلدی - دو عدد 

31. نهج البلاغه جامعه مدرسین - 1 جلدی - دو عدد 

32. صحیفه سجادیه - یک عدد 

33. نهج الفصاحه - 1 جلدی - دو عدد 

34. زلال حکمت - 2 جلدی - دو دوره 

35. معراج السعاده - نراقی - یک عدد 

36. المباحثات - دو عدد 

37. فلسفه اخلاق - آیت الله مصباح - دو عدد 

38. قرآن و بهداشت - دو عدد 

39. ترجمه و مفاهیم - دو عدد 

40. کودک نامه - یک عدد 

41. ولایت فقیه - دو عدد 

42. معراج السعاده - یک عدد 

43. معاد جسمانی - دو عدد 

44. دو رساله در محاسبه نفس - دو عدد 

45. شیعه و جهان فردا - دو عدد 

46. چشمه رستگاری - یک عدد 

47. اعجاز قرآن - یک عدد 

48. آموزش فلسفه - 2 جلدی - دو دوره 

49. سوانح العشاق - یک عدد 

50. ادراکات نزدیک به مرگ - دو عدد 

51. شعر شیعی - دو عدد 

52. سفیران قرآن - دو عدد 

53. تراجم الاعاجم - چهار عدد 

54. اربعین امام خمینی - سه عدد 

55. سیره امامان معصوم - دو عدد 

56. ابن سینا مرد هزار ساله - دو عدد 

57. شرح دعای سحر امام - دو عدد 

58. منازل الآخرة - دو عدد 

59. سائل توحید علامه - دو عدد 

60. رسائل توحیدی علامه - دو عدد 

61. پژوهشی در مقاتل فارسی - دو عدد 

62. علم تجوید -دو عدد 

63. ذکر گره گشای عارفان - دو عدد 

64. کشف ذهن - 2 جلدی - یک دوره 

65. بنیادهای حقوقی - دو عدد 

66. اوصاف الاشراف - دو عدد 

67. ضیافت افلاطون - دو عدد 

68. حکمت متعالیه - دو عدد 

69. انجمن خیریه حجتیه - دو عدد 

70. عقلانیت اسلامی - 2 عدد 

71. سلفی گری معاصر - 2 عدد 

72. فرانسه. 3 جلدی - دو دوره 

73. گستره تمدن اسلامی - دو دوره 

74. روانشناسی اجتماعی - دو دوره 

75. زبان الهیات - یک عدد 

76. دین و دنیای مدرن - دو عدد 

77. شهر گمشده - یک عدد 

78. اعترافات - دو عدد 

79. لوامع الاسرار - یک عدد 

80. نقش امامان شیعه - دو عدد 

81. بازخوانی تاریخ فلسفه - یک عدد 

82. قضاوتهای امیرالمومنین - 2 عدد 

83. خورشید عاشورا - یک عدد 

84. فیلسوفان یونان - دو عدد 

85. لذات فلسفه ویل دورانت - 2 عدد 

86. تاریخ فلسفه ویل دورانت - 2 عدد 

87. منطق وافی - یک عدد 

88. نخل میثم - یک عدد 

89. حکمت مشرقی - یک عدد 

90. کوروش کبیر - یک عدد 

 91. روح ریحان - یک عدد 

92. تاریخ پیدایش علوم جدید - یک عدد 

93. کلام جدید - یک عدد 

94. برد الیقین - یک عدد 

95. چگونه فیلسوف شدم - دو عدد 

96. اشتراوس و فلسفه سیاسی - یک عدد 

97. آموزه های پیشرفت تجارت - یک عدد 

98. معرفت شناسی - دو عدد 

99. شبهات جدید - یک عدد 

100. در باب نظریه محاکات - یک عدد 

101. پیامهائی از قرآن - یک عدد 

102. حجاب - مطهری - یک عدد 

103. عبرت های عاشورا - یک عدد 

104. آخر الزمان کافی - یک عدد 

105. تأملی بر عوامل پیشرفت - دو عدد 

106. نجات یافتگان - یک عدد 

107. معرفت شناسی اسلامی و علوم دینی - یک عدد 

108. سوره انعام + زیارت عاشورا و  دعای توسل - 2 عدد 

109. بیاد مهدی - یک عدد 

110. سرود سرخ انار - یک عدد 

111. مجموعه احادیث هادی - یک عدد 

112. احیاء القلوب - یک عدد 

113. آموزه های اخلاقی تربیتی - یک عدد 

114. مستشرقان - یک عدد 

115. راهنمای نوزآموز دمکراسی - یک عدد 

116. دیپلماسی عمومی جامعه مدنی - یک عدد 

117. توحید مفضل - دو عدد 

118. جلوه های رفتاری - یک عدد 

119. روابط دختر و پسر . یک عدد 

120. مهدویت . یک عدد 

121. مهارت های منطق جدید - یک عدد 

122. الحواشی علی تمهید القواعد - یک عدد 

123. پیشوایان هدایت - یک عدد 

124. کلیات مفاتیح الجنان - یک عدد 

125. پیش نیازهای تعلیم و تربیت - یک عدد 

126. موکب آمستردام - یک عدد 

127. مسئله ربا و بانک مطهری - یک عدد 

128. انقلاب مشروطه - دو عدد 

129. شریعت رویا - یک عدد 

130. درآمدی بر شکل گیری مدرنیته - یک عدد 

131. انسان شناسی فرهنگی - یک عدد 

132. باستانی پاریزی - دو عدد 

133. جریان شناسی فکری ایران - یک عدد 

134. چرا ملت ها شکست می خورند - یک عدد 

135. جریان شناسی تفکر - یک عدد 

136. جریان شناسی سیاسی - دو عدد 

137. تحلیل جامعه شناختی روشنفکری - یک عدد 

138. جغرافیای سیاسی - یک عدد 

139. اعترافات - 2 جلدی - یک دوره 

140. نهضت آزادی - یک عدد 

141. اسناد وزارت خارجه - دو عدد 

142. ضیاء الخائفین - یک عدد 

143. جامعه شناسی جنگ - یک عدد 

144. سنت و مدرنیته - دو عدد 

 145. دپلماسی عمومی جامعه مدنی - یک عدد 

146. سلام بر ابراهیم - 2 جلدی - چهار دوره 

145. عارف 12 ساله - یک عدد 

146. فرقه های نوظهور - 2 عدد 

147. دست ابلیس - یک عدد 

148. زندگی در عیش - دو عدد 

149. آسیب شناسی فرهنگی - یک عدد 

150. سقوط شاه - یک عدد 

151. کژ راهه شیطان پرستی - دو عدد 

152. شیوه ی زندگی انیشتین - یک عدد 

153. انیشتین و مذهب - دو عدد 

154. آئین پروتستان - دو عدد 

155. شناخت کلیسا - دو عدد 

156. مسیحت - دو عدد