به نام حضرت دوست

عکسهای این سفر رو به مرور می گذارم و این پست رو کم کم تکمیل می کنم. همه عکسها رو اگر چه تعدادشان زیاد است فقط در همین یک پست می زارم و چند تا پست رو به این جهت ایجاد نمی کنم.

برای دیدن عکس در اندازه های بزرگتر روی عکسها کلید کنید.

برخی عکسها که چی بگم، بیشتر عکسها داستان داره. ولی هیچ داستانی نقل نمی کنم. امیدوارم که خودتان متوجه بشید که هر عکس مال کجا بوده و چه شرایطی داشته است.

یعنی عکسها رو کاملا بدون شرح می زارم. پیاده روی اربعین چیزی نیست که بشه شرحش داد. باید با قلب تجربه کرد. البته تجربیات هر فرد فرق می کنه و هر فرد با توجه به ظرفیت خودش درک می کنه این تجربه رو. ولی اون ضرب المثل است که دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره، اینجا مصداق داره. یعنی همه این تجربه رو کسب می کنند. هر چند برخی ها بیشتر و درجات بالاتر و امثال من کمتر و درجات پائین تر.

خدا کنه همه کاربران و دوستان و کسانی که به من منت می گذارند و به این سایت رجوع می کنند، همه شون بتونن از این فیض بزرگ بهره ببرند و امام حسین خودش محبت خودش رو توی دلهای همه ما وارد کنه.