با سلام به مناسبت در پیش بودن تعطیلات سال نوی میلادی و انبارگردانی، فروشگاه تا تاریخ 14 فروردین ماه 1396 تعطیل می باشد.